Ang DNA Hustisya Project ay hingin sa iyo na magbigay ng aming mga abot-kayang Paternity at Family Relationship DNA Testing serbisyo sa iba pang mga bansa ASEAN. Bilang tugon, lumikha kami ng isang bagong website kung saan ay tumatanggap ng pagbabayad sa 20+ lokal na pera sa paggamit sa buong Timog-silangang Asya at mga kalapit na friendly na mga bansa.

Inaanyayahan ang iyong mga komento sa kung paano maaari naming pinakamahusay na maglingkod sa aming mga kalapit bansa.