Paternity DNA Tests

>>Paternity DNA Tests

Nag-aalok kami ng iba't-ibang DNA Paternity sumusubok para sa bahay, legal at immigration layuning. Maaari naming kahit na matukoy ang ama ng isang hindi pa isinisilang anak sa pamamagitan ng prenatal DNA paternity testing nang maaga bilang 9 linggo matapos ang paglilihi.