Mabilis na konsultasyon para sa mga kliyente na may espesyal na pangyayari tulad ng hindi pangkaraniwang kaso kinakailangan ang pagmamay-ari.