In-depth na konsultasyon para sa mga kliyente na may espesyal na mga pangyayari kabilang ang mataas na halaga ng mga kaso ng hukuman o matinding pangangailangan para sa pagkamalihim.