Ito ay isang add-on sa isang DNA paternity test na lamang kinakailangan kapag: (1) mayroong higit sa isang posibleng ama, (2) ang mga posibleng mga ama ay may kaugnayan sa isa't isa, at (3) ang mga karagdagang, posibleng mga ama ay hindi maka / ayaw magbigay specimens.

Pinapayuhan makipag-ugnay sa amin bago pag-order upang maaari naming i-double check upang maging ganap na tiyak na kailangan mo ang serbisyong ito.