Ship on Monday by courier and you will typically have your results that Saturday for routine paternity tests. Our laboratories are highly automated and so are quite fastThey typically require just 2 hoặc là 3 (đang làm việc) days to process specimens for routine paternity tests. Thêm nửa ngày cho chúng tôi để thực hiện đánh giá cuối cùng và gửi email kết quả của bạn. Vì vậy, tổng thời gian cho bạn để có được kết quả xét nghiệm của bạn là khoảng một tuần khi bạn gửi mẫu của bạn đến phòng thí nghiệm thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

mail đã đăng ký thì chậm hơn nhưng chỉ tốn P150-200. Chúng tôi cố tình không bó vận chuyển vào giá của các bài kiểm tra của chúng tôi để các khách hàng có nguồn lực tài chính rất hạn chế vẫn có thể đủ khả năng xét nghiệm ADN chất lượng cao của chúng tôi.

We do our best to pack your testing supplies within one business day of our receipt of your paid order. Please remember that shipper acceptance and cutoff times tend to be somewhat loose in the Philippines so it is best to assume that the actual shipment of your supplies begins the the first business day after we pack your order.

Free shipping is via Registered Mail which can take anywhere from 3 days to a week to reach you depending on your location in the Philippines. Expedited shipping of your testing supplies via courier service is available as an option when you checkout. International shipments take a little longer, of course.

Shipping time is highly variable and beyond our control. We provide a tracking number so that you know where your supplies are and when they are due to arrive. Please monitor your shipment in case the courier has difficulty locating your house.