Các xét nghiệm DNA làm cha

>>Các xét nghiệm DNA làm cha

Chúng tôi cung cấp một loạt các ADN huyết thống kiểm tra cho gia đình, mục đích hợp pháp và nhập cư. Chúng tôi thậm chí có thể xác định là cha đẻ của một thai nhi qua xét nghiệm DNA cha trước khi sinh càng sớm càng 9 tuần sau khi thụ thai.