Các xét nghiệm ADN bí mật

>>Các xét nghiệm ADN bí mật

When a test participant is deceased or unavailable to cooperate with your testing, chúng ta có thể cố gắng sử dụng DNA từ các đối tượng trên mà họ đã gửi nó như một bàn chải đánh răng. Dịch vụ này chiết xuất hiện ADN trong mẫu mà bạn cung cấp và sau đó xác định nếu có đủ DNA nào đó để tiến hành một phụ hệ hoặc kiểm tra mối quan hệ khác trong gia đình. Như vậy, nó là không hoàn trả should sufficient DNA not be obtained. You may purchase additional specimens as backups and we will refund any not used.

NHẮC NHỞ: dịch vụ này là một add-on để kiểm tra mối quan hệ cha / gia đình không phải là một thay thế cho một - Bạn phải đặt hàng một xét nghiệm DNA để tận dụng các nguồn thay thế DNA. Xin xem Hỏi đáp để biết thêm., including privacy and practical considerations, và rộng, sortable/searchable table of alternative sources of DNA designed to assist you in selecting the least costly specimen that fits your circumstances.

Bạn cũng có thể lấy DNA từ người thân và thực hiện một nghiên cứu mối quan hệ.